Preview Module aanbod

Catheteriseren van de blaas bij mannen
Venapunctie

Delier
Verpleegkundig Rekenen                                                                                                                Intramusculair injecteren                                                                                                      Subcutaan injecteren                                                                                                      Intraveneus toedienen van medicatie                                                                                          Wondzorg                                                                                                                                                                  Venflon (catheter) inbrengen                                                                                                        Inbrengen maagsonde via de neus                                                                                                Toedienen van Zuurstof                                                                                                            Uitzuigen van de luchtwegen                                                                                              Verzorgen van de Supra Pubis catheter                                                                                        Bloeddruk meten                                                                                                                              Bloedsuiker prikken                                                                                                                          Diabetes Mellitus                                                                                                                              Bloed en bloedproducten                                                                                                                  Fixeren                                                                                                                                              Pijn                                                                                                                                                  Tiltechniek in de zorg                                                                                                                      BLS                                                                                                                                                  AED                                                                                                                                                Verzorgen en verwijderen van de Epiduraal catheter                                                                         Hygiene en infectiepreventie                                                                                                            Verzorgen van de PEG sonde                                                                                                        Zwachtelen                                                                                                                                    Klinisch redeneren Ademhaling                                                                                                    Centraal veneuze catheter                                                                                                          Medicatie toedienen                                                                                                                    Hoogopgaand Klysma                                                                                                                Verzorgen van de Tracheacanule                                                                                           PBLS                                                                                                                                               Verzorgen van de AP                                                                                                                        Opiaten en de bijwerkingen                                                                                                            ECG                                                                                                                                                Klinisch redeneren Sepsis                                                                                                              Benzodiazepinen intoxicatie                                                                                                            Palliatieve zorg                                                                                                                                Medicatie vernevelen                                                                                                                      Ziekte van Lyme                                                                                                                              Hyper/Hypotensie                                                                                                                            Blaasspoelen                                                                                                                                  HIV (Human Immunodeficiency Virus)                                                                                            Covid-19                                                                                                                                          Huidkanker                                                                                                                                      Werkwijze ABCDE  methode                                                                                                          COPD                                                                                                                                         Insuline toedienen

De kracht van vroege herkenning en behandeling

Hypothyreoidie

Hyperthyreoidie

Schildklierkanker

De Kracht Van Vroege Herkenning

Wist je dat het vroegtijdig herkennen en behandeling van een acuut verslechterende patiĆ«nten op niet-acute afdelingen het aantal vermijdbare sterfgevallen met maar liefst 20% kan verminderen? 

E-learningportaal

Met ons Elearningportaal is het mogelijk om uw eigen lesmateriaal aan te bieden aan uw medewerkers. Docere bied hierin de mogelijkheid om uw medewerker haar/zijn eigen portofolio in een beveiligde en beschermde omgeving te laten beheren.

Accreditatie V&VN

Docere is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden.

Het accreditatienummer van Docere is 263382.

Accreditatie is een belangrijke pijler van het register. Een deel van de punten die u haalt, komt voort uit het volgen van geaccrediteerde scholing. Als aanbieder van deze scholing is Docere door een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld. De scholing wordt voortdurend steekproefsgewijs gecontroleerd. Zo is ook de kwaliteit van de scholing in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V geborgd. 

Verpleegkundig specialisten 
Een aantal van onze scholingen kan geaccrediteerd worden voor verpleegkundig specialisten. Dit is afhankelijk van het niveau van de scholing en het aantal deelnemende verpleegkundig specialisten. Per scholing zal worden gekeken of er accreditatie wordt aangevraagd. 
Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met Docere via ons informatie e-mail adres

Accreditatiepunten

Docere schrijft uw accreditatiepunten bij in het kwaliteitsregister V & V. Hiervoor hebben wij uw BIG registratienummer of uw V & VN registratienummer nodig. Binnen korte tijd na het volgen van een Docere scholing, worden uw punten automatisch toegevoegd aan uw portfolio.