De kracht van vroege herkenning en behandeling

Wist je dat het vroegtijdig herkennen en behandeling van een acuut verslechterende patienten op niet-acute afdelingen het aantal vermijdbare sterfgevallen met maar liefst 20% kan verminderen? De zorg in ziekenhuizen is steeds complexer geworden en het wordt steeds duidelijker dat verpleegkundigen op reguliere afdelingen onvoldoende voorbereid zijn om veilige zorg te bieden aan patienten met plotselinge bedreigde vitale functies. Zowel kennis als vaardigheden spelen hierbij een rol. Dit kan leiden tot verslechtering van de patientsituatie. Het vroegtijdig herkennen en behandelen van een acuut verslechterende patienten op niet-acute afdelingen kan het aantal vermijdbare sterfgevallen verminderen. Kennis van acute zorg is daarom ook voor niet-acute afdelingen onmisbaar om goede zorg te kunnen leveren.
Docere biedt de cursus aan: Zorg dragen voor de zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies aan. Hierbij leren deelnemers alles over het monitoren van een zorgvrager, het herkennen van achteruitgang en hoe te handelen indien nodig.
Deze cursus is als losse bijscholing te volgen door verpleegkundigen en verzorgenden van alle afdelingen waar zorgvragers het risico lopen op bedreiging van de vitale functies. Indien je BIG geregistreerd bent, kan je na het behalen van het praktijkonderdeel de extra bekwaamheid registreren in je eigen digitale portfolio.
 
Wat leer je tijdens de cursus:

  • Observatie en monitoring van de vitale functies met behulp van de ABCDE-methodiek (inclusief EWS/ MEWS);
  • Inzetten van gepaste interventies (zo nodig in overleg met een arts), gericht op intensivering van monitoring en/of ondersteunen van de vitale functies;
  • Beoordelen van de reactie op de toegepaste interventies, met aandacht voor stabilisatie, bewaking en overplaatsing;
  • Communicatie rondom de zorgvrager met bedreigde vitale functies (SBAR, CRM)
  • BLS en de vitaal bedreigde patient

 
Als voorbereiding op deze cursus ben je via Elearning geschoold in de volgende onderdelen:

  • ABCDE-methodiek
  • Toedienen van zuurstof
  • Klinisch redeneren: Luchtwegen
  • BLS en het gebruik van de AED
  • training de vitaal bedreigde patient

Mail ons voor informatie
info@docere.nl