Voorbehouden Handelingen Kwaliteitsregister
Docere

Docere biedt oplossingen van hoge kwaliteit. Mede door onze flexibiliteit, ervaring met e-learning, blended learning en een goede samenwerking met zorgverleners kunnen wij u de oplossing bieden om de kwaliteit van uw zorgverlening te ondersteunen. Docere bestaat uit mensen met een medische achtergrond en werken samen met professionals uit de gezondheidszorg.

Specifieke vaardigheden worden opgedaan uit een mix van digitale lesmethoden en contactonderwijs, het zogenaamde blended learning. Door de digitale leermethoden en het contactonderwijs gecombineerd in te zetten, wordt optimaal gebruik gemaakt van de voordelen van beide methoden, ook omdat deze combinatie naadloos aansluit op de praktijk. Momenteel zijn er 13 freelance medewerkers landelijk werkzaam binnen Docere. Elke freelance medewerker is uitermate zorgvuldig geselecteerd op basis van zijn/haar specifieke kennis en kunde binnen zijn/haar vakgebied en natuurlijk is hier ook gekeken naar de didactische vaardigheden.

Kenniscompetentiecheck

Om als Zorgprofessional patienten te verzorgen en te begeleiden, moet u veel in uw mars hebben. U draagt immers een grote verantwoordelijkheid. Wat zijn uw sterke punten? En welke competenties zijn voor verbetering vatbaar? Verbeter u zelf!

Werken aan competenties betekent werken aan een (nog) beter resultaat. Dit geeft meer voldoening over uw eigen functioneren en heeft een positief effect op de patienten voor wie u werkt. Wie zijn werk met veel plezier doet, houdt dat langer vol.
Vanuit deze ervaring ontwikkelde Docere de Kenniscompetentiecheck voor Organisaties en Zorgprofessionals. Dit is een hulpmiddel om de aanwezige kennis, en vaardigheden in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt duidelijk op welke punten u zich als Organisatie of Zorgprofessional kunt verbeteren.
Competenties zijn het geintegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze resultaten kunnen worden behaald in een beroepssituatie, een leersituatie of een maatschappelijke situatie.


info@docere.nl